Richier [risie],Ligier(c. 1500 —1567), sculptor francez. For­mat în Italia, R- a lucrat în Franţa, realizînd un număr în­semnat de opere, unele de un tulburător dramatism, mergînd pînă Ia expresionism, rezultat din modelajul puternic şi din exaltarea sentimentelor. R. adu­ce o viziune agitată, răscolită de spaimele omului medieval (Mormîntul lui Rene de Chalon, Monumentul funerar din biserica sf. Ştefan din localitatea Saint-Mihiel, „Pieta” etc).