Roşu, Nicolaie (1907-1938), militant al mişcării muncitoreşti din România, muncitor metalurgist. S-a încadrat de tânăr în mişcarea muncitorească din România şi a devenit membru al P.C.R. în anii 1934-1935 a fost întemniţat pentru activitatea sa revoluţionară. În 1936 a plecat voluntar în Spania, unde a căzut eroic în luptele de pe fluviul Ebru.