„Romanische Revue” [ ro­manise revu], publicaţie perio­dică ştiinţifică românească, apă­rută între anii 1885 şi 1904, în mod succesiv, la Budapesta, Viena şi Sibiu, sub conducerea lui C. Diaconovici. Din 1894 a purtat titlul de „Romănische Jahrbucher”. A publicat arti­cole şi studii privind istoria politică şi culturală a românilor, mai ales a celor din Transil­vania.