Roesler [ rosler], Robert (1840—1881), istoric german. A scris lucrarea „Romănische Studien. Untersuchungen zur ălteren Geschichte Romăniens” („Studii româneşti, Cercetări a-supra istoriei vechi a românilor”, apărută la Leipzig în 1871), în care a reluat teza neştiinţifică a istoricului austriac J. C. E n-g e 1, privind formarea poporu­lui român exclusiv în sudut Dunării, de unde ar fi imigrat, în sec. al IX-lea, la nord de fluviu. Teoria lui R. a fost combătută de Xenopol, Onciul, Pârvan, Iorga şi de alţi istorici români şi străini.