romanice, limbi ~, grup de limbi care au la bază limba latină. Acestea sînt: româna, dalmata (dispărută la sfîrşitul sec. XIX), retoromana, italiana, sarda, provensala, franceza, ca­talana, spaniola, portugheza.