Secession [sesesio](lat. secessio „separare”), denumire generală dată grupărilor artistice de avangardă de la sfârşitul sec. al XlX-lea şi începutul sec. al XX-lea din ţările germanice, apărute ca o reacţie împotriva artei oficiale academice. Organizând expoziţii fără o doctrină artistică comună, aceste grupări au susţinut impresionismul, postimpresionismul şi, mai târziu, expresionismul. Principalele grupări ale s. au fost fundate în oraşele: Miin-chen (1892), unde s-au manifestat pictorii F. Uhde, F. Stuck, W. Trubner ş.a.; Viena (1897), având ca reprezentant pe G. Klimt; Berlin (1899), unde a lucrat M. Liebermann. S. a fost denumit şi stilul din artele decorative răspândit în diferite ţări ale Occidentului european, corespunzător Iui „Jugend-stil”, Art nouveau”, „Modern-style” etc.