retoromană, limba ~, limbă romanică vorbită în sud-estul Elveţiei, în nord-estul Italiei (regiunea Friuli) şi în unele regiuni ale Alpilor dolomiţi de circa 500 000 de oameni. Pre­zintă mari deosebiri dialectale. Varietatea cea mai bine repre­zentată este friulana, cu circa 400 000 de vorbitori. Urmează varietatea vestică, romanşa, pe baza căreia s-a dezvoltat reto­romana literară, devenită una dintre cele patru limbi de stat ale Elveţiei. Cele mai vechi texte datează din sec. XI —XII. Sin. ladina.