Ritter, Cari (1779-1859), geograf german. A fost profe­sor la Universitatea din Berlin şi membru al Academiei Ger­mane de Ştiinţe. A elaborat me­toda comparativă de cercetare în geografie, pe care a aplicat-o cu succes în studiul diferitelor elemente ale mediului geogra­fic. S-a ocupat, de pe poziţii idealiste, de problema rapor­turilor dintre om şi natură. Op. pr.: „Geografia în raport cu natura şi cu istoria omenirii” (19 voi., 1822-1859).