raport1 1. (FILOZ.) V. refarie. 2. (mat., FIZ.) a) Raportul a două numere a şi b, cîtul împărţirii numărului a prin numărul b. Se notează cu simbolul a/b . b) Raportul a două mărimi de aceeaşi natură, raportul măsurilor a două mărimi, obţinute cu aceeaşi unitate de măsură, c) Raportul anarmonic a patru numere a, b, c, d, notat cu (a, b, c, d), numărul (a, b, c, d) =[(c-a/c-b)/(d-a/d-b)]. - Raportulanarmonic a patru puncte colineare A, B, C, D, notat cu (A, B, C, D), numărul (A, B,C,D) = [(AC/AB)/AD/BD)]. Noţiunea de r.a. este una dintre noţiunile fundamentale ale geometriei proiective şi invariantul cel mai important al transformărilor proiective. Se mai numeşte dublu raport. Sin. biraport. — R. armonic, raportul anarmonic a patru numere sau a patru puncte colineare egal cu — 1 ; [(c-a/c-b)/(d-a/d-b)]= - 1; [(AC/AB)/AD/BD)]= - 1. 3. (tehn.) a) Raport de compresiune, raportul dintre presiunea unui fluid la sfîrşitul compresiunii (ex. amestecul combustibil în cilindrul unui motor cu combustie internă) şi presiunea aceluiaşi fluid la începutul compresiunii, b) Raport de transmisiune, raportul dintre turaţia sau viteza unghiulară a unui organ de maşină conducător (arbore, roată dinţată etc.) şi tuiaţia sau viteza unghiulară a organului de masina, si de acelsai fel, condus. 4. (elt.) Raport de transformare, raportul dintre tensiunea la bornele înfăşurării de înaltă tensiune şi tensiunea la bornele de joasă tensiune ale unui transformator electric, la mersul în gol. La transformatoarele polifazate se consideră tensiunile de linie; la transformatoarele monofazate, r. de t. are o valoare apropiată de valoarea raportului dintre numerele de spire ale înfăşurărilor la care se referă (r. de înfăşurare).