ripare 1. (C.F.) Riparea căii, deplasarea în plan orizontal a unei linii de cale ferată, pentru readucerea ei în poziţia corectă conform proiectului sau pen­tru realizarea unui nou traseu. — (CONSTR.) Riparea podului, de­plasarea transversală a tablie-rului unui pod metalic de pe o schelă provizorie pe ampla­samentul definitiv sau în sens invers. R.p. este folosită cînd se execută în acelaşi timp fun­daţiile şi suprastructura podu­lui, cînd se înlocuiesc tablie-rele vechi ale podurilor în ex­ploatare etc.