Secvenţă (lat. sequentia „urmare”) 1. (FIZ., ELT.) Succesiune de fenomene fizice sau ordine de variaţie în timp a mărimilor de aceeaşi natură ale unui sistem (ex. S. directă, inversă şi omopolară ale unui sistem trifazat nesimetric de curenţi electrici alternativi sinusoidali). 2. (CINEMA) Succesiune de planuri dintr-un film, alcătuind un episod determinat.