reversibil (despre o trans­formare a unui sistem fizic între două stări diferite), care se poate desfăşura atît într-un sens, cît şi în sens invers, sis­temul trecînd prin.aceeaşi suc­cesiune de stări intermediare, însă în ordine inversă. Trans­formările reale sînt practic r. numai dacă variaţia parame­trilor fizici ai sistemului respec­tiv se petrece într-un timp mult mai mare decît timpul de relaxare, sistemul putînd fi considerat că trece prin stări intermediare de echilibru.