Secerat (FlTOTEHN.), lucrare agricolă care constă în recoltarea cerealelor păioase prin tăiere; se poate executa cu seceră, cu coasa, cu secerătoarea simplă, cu secerătoarea-legătoare sau cu combina. În ţara noastră, seceratul cerealelor păioase se face cu ajutorul combinelor, care execută în acelaşi timp şi treieratul.