rindeluit, maşină de ~ (lND. LEMN.), maşină-unealtă folosită la prelucrarea mecanică (rindeluire), prin aşchiere, a pieselor de lemn, în scopul obţinerii unor suprafeţe plane sau profilate cu muchiile drepte şi paralele. La majoritatea m. de r., cuţitele au o mişcare de rotaţie, prelucrarea fiind asemă­nătoare cu frezarea.