Selsin (ELT.), micromaşină electrică folosită ca traductor pentru transmiterea Ia distanţă a deplasărilor unghiulare ale unui organ de maşină, fără ca între acesta şi organul de maşină sau acul indicator care reproduce mişcarea de rotaţie să existe vreo legătură mecanică. În schemele de transmisiune la distanţă a deplasărilor unghiulare se folosesc un s. emiţător (sau transmiţător), cuplat mecanic cu arborele organului de maşină, şi unul sau mai multe s. receptoare, cuplate mecanic cu ace indicatoare sau cu arbori ai unor mecanisme simple, între s. emiţător şi cel receptor se fac numai legături electrice (eventual prin unde electromagnetice în cazul transmisiunilor fără fir). Pentru transmisiunea sumei algebrice a două deplasări unghiulare se folosesc s. diferenţiale.