reazem (REZ. MAT.), legătură care anulează unul sau mai multe grade de libertate ale unui corp prm restrîngerea posibilităţilor de mişcare (translaţie sau rotaţie) a corpului respectiv. După restricţiile impuse de legătură la deplasarea şi la rotirea corpului se deosebesc : r. simplu, articulaţia şi incastrarea.—R. simplu, legătură a două corpuri prin care este împiedicată deplasarea acestora după normala comună la suprafeţele în contact. în calculul mecanic al pieselor, r.s. se înlocuieşte printr-o forţă de legătură (reacţiune) normală la suprafaţa de contact.