rigiditate 1. (FIZ., REZ. MAT.) Proprietate a corpurilor de a nu se deforma sub 1actiunea fortelor care se exercita asupra lor. In natura nu exista corpuri perfect rigide. R. se exprima printr-o marime invers proportionala cu deformatia corpului, in conditii de solicitare date, fara ca acesta sa fie fisurat. 2. (FIZ., ELT.) Rigiditate dielectrica , proprietate a unui dielectric de a nu fi strapuns sub acţiunea unui cîmp elec­tric. R.d. se exprimă prin va­loarea maximă a intensităţii cîmpului electric pe care o poate suporta local dielectricul, în condiţii determinate, fără să fie străpuns; depinde, în esenţă, de natura dielectricului, de puritatea lui (ex., la uleiul de transformator, r. d. scade cînd creşte umiditatea), de neumformitatea repartiţiei în dielectric a cîmpului elec­tric, de presiune (la materia­lele gazoase sau lichide), de temperatură etc. 3. (MED.) a) Rigiditate musculară, lipsă de supleţe musculară. Se întîlneşte în unele boli ale sistemu­lui nervos (meningită cerebro-spinală, tetanos etc). b) Rigi­ditate cadaverică, fenomen ge­neral de întărire şi de înţepe­nire musculară, care apare în primele ore după moarte. Se datoreşte coagulării proteinelor musculare.