rezistivitate (FIZ.), mărime caracteristică fiecărui material, egală cu rezistenţa electrică a unui cub din materialul res­pectiv, avînd muchia egală cu unitatea. Sin. rezistenţă elec­trică specifică.