relaxare (lat. re- „din nou” şi laxare „a destinde”; FIZ.), proces ireversibil prin care un sistem fizic scos dintr-o stare de echilibru termodinamic şi lăsat liber tinde către vechea stare sau către o nouă stare de echilibru. Pentru a se putea produce r. unui sistem, în cadrul lui trebuie să existe interacţiuni ale părţilor componente care să permită transferul de energie, precum şi disiparea ei. Prin r., mărimile caracteristice sistemului considerat variază în timp. în funcţie de natura acestor mărimi pot avea loc fenomene de relaxare meca¬nică, electrică, dielectrică, magnetică etc.