„Revista de filozofie”, re­vistă trimestrială apărută între anii 1923 şi 1943 sub direcţia lui C. Rădulescu Motru, ca serie nouă a publicaţiei „Studii filozofice” (1907-1919). A avut o orientare idealistă eclectică, promovînd însă concepţii raţio­naliste şi democratice, antigîn-diriste şi antitrăiriste. A publi­cat şi studii de logică, psiholo­gie, sociologie, estetică şi peda­gogie. Printre colaboratorii re­vistei se numără: P. P. Negu-lescu, D. Guşti, M. Ralea, T. Vianu, M. Florian, N. Pe-trescu, I. Brucăr, N. Bagdasar.