„România muncitoare”, gazetă socialistă românească, apărută la Bucureşti, în perioada 1902-1916, în două serii. Prima serie a apărut în 1902, ca organ al cercului socialist „România muncitoare”; a doua serie a început să apară în martie 1905, cu subtitlul „Organ social-democrat săptămânal”, iar din 1910 ca organ al Partidului social-democrat din România. Între 7 şi 12 septembrie 1914, gazeta a apărut sub titlul „Jos războiul”, iar de la 12 septembrie 1914 până la 15 august 1916, când a fost interzisă, sub titlul „Lupta zilnică”. R.m, a îndeplinit un rol important în organizarea şi îndrumarea clasei muncitoare din România. A avut o largă răspîndire şi în Transilvania. Au colaborat I.C.Frimu, Şt. Gheorghiu, C. Dobrogeanu-Gherea, Minai Gh. Bujor, Gh. Vasilescu-Vasia ş.a., precum şi numeroşi intelectuali socialişti, muncitori, corespondenţi Voluntari.