„Revista istorică română”, publicaţie apărută între 1931 şi 1947, la Bucureşti, înteme­iată şi condusă de un grup de profesori; ulterior a apărut sub egida Institutului de istorie naţională de pe lîngă Univer­sitatea din Bucureşti. „Revista istorică română” a publicat şi o serie de volume, constituind Biblioteca „Revistei istorice ro­mâne .