reproducător (ZOOTEHN.), animal folosit la împerechere, în scopul asigurării înmulţirii efectivelor; în terminologia cu¬rentă, denumirea se referă în special la masculi. Selecţionarea r. se face în funcţie de valoarea sa ereditară, puterea de transmitere a caracterelor valoroase, precum şi de conformaţia exterioară. Vîrsta optimă de folosire la reproducţie în cazul raselor precoce este de 16—18 luni la taurine, 24—36 de luni la cabaline, 12—18 luni la ovine şi 8—11 luni la porcine.