rasă (biol.), grup de populaţii în cadrul unei specii de microorganisme, de plante sau animale caracterizate prin însuşiri comune de ordin biochimic, fiziologic, morfologic, ecologic etc, fixate ereditar. R. se dezvoltă din varietăţi, fiind trepte mai avansate în evoluţia speciilor. Populaţiile deosebite din punctul de vedere al locului şi modului de trai şi care nu prezintă între ele deosebiri morfologice constituie r. ecologice distincte. Uneori diferenţierea ecologică a r. este mai profundă, ducînd la absenţa interfecundităţii dintre ele. R. ecologice prezintă numeroase specii de insecte şi de alte animale, precum şi unele specii de plante şi de bacterii. Populaţiile unei specii care se deosebesc morfologic şi au un areal propriu constituie r. geografice; acestea ocupă arealuri separate care se exclud reciproc. în sistematica animalelor, r. geografică este singura categorie sistematică de rang inferior speciei recunoscută oficial de congresele internaţionale de zoologie şi se notează cu nomenclatură ternară (ex. stavridul din Marea Neagră aparţine rasei Trachurus trachurus mediterraneus). Una dintre r. geografice ale speciei, anume aceea descrisă din ac
laşi loc de unde a fost descrisă şi specia, poartă denumirea de r. geografică nominată, avînd al treilea nume identic cu al doilea (ex. piţigoiul moţat, Parus cristatus cristatus). Sin. subspecie. — (ZOOTEHN.), R. amelioratoare, rasă formată în urma unei selecţii artificiale sistematice, cu o productivitate ridicată, specializată pe un anumit tip de producţie (lapte, lînă, carne, ouă etc.) şi cu o mare valoare de prăsilă. Datorită calităţilor superioare, consolidate puternic, folosirea r.a. duce la ridicarea în masă a productivităţii r. locale asupra cărora se acţionează. Pentru aceasta se folosesc masculii din r.a. de la care, mai ales în cazul folosirii însămînţănlor artificiale, se poate obţine în timp scurt o descendenţă numeroasă cu caractere îmbunătăţite. în ţara noastră, la taurine au fost folosite, pe o scară largă, r. simmental şi schwiz, raennos la ovine, marele alb şi landras la porcine etc.