Roşie (ZOOTEHN.) a) Roşie daneză, rasă de taurine obţinută în Danemarca şi crescută pentru producţia de lapte. Se caracterizează printr-o producţie medie anuală de lapte de 4 000 l, cu un conţinut de 4,1% grăsimi, şi o greutate corporală a vacilor de circa 600 kg. în ţara noastră este crescută în număr restrâns cu bune rezultate, b) Roşie de stepă, rasă de taurine bună producătoare de lapte, obţinută în U.R.S.S. Culoarea corpului variază de la vişiniu-închis până la roşu-deschis. Greutatea corporală a vacilor este de 300—450 kg şi a taurilor de 600-700 kg. Producţia anuală de lapte este de 2 500 — 3 500 1, cu un conţinut de grăsime de 3,7%. Este o rasă bine adaptată la condiţiile de stepă. În ţara noastră a fost importată şi folosită pentru încrucişări cu taurinele locale în regiunea Dobrogea.