rea-credinţă (DR.) 1. Comportare contrară regulilor de convieţuire socialistă la încheierea sau la executarea unor contracte. 2. Cunoaştere de către o persoană a lipsei de temei a pretenţiilor sale ori a caracterului potrivnic legii al modului în care dobîndeşte un bun.