remaniere (TEHN.) 1. Transformai e parţială a unui sistem tehnic, a unei construcţii, a unei căi de comunicaţie etc. în scopul îmbunătăţim unor caracteristici ale lor. 2. Operaţie de înlăturare a defectelor unor materiale sau ale unor produse care nu corespund prescripţiilor tehnice impuse, dar care nu sînt considerate rebut definitiv.