revizie 1. (CONT.) Control cu caracter repetat constînd în revederea şi în verificarea de documente privitoare la operaţii economice care au avut loc ante­rior (ex. revizie efectuată de organele controlului financiar după controlul preventiv al con-tabililor-şefi). 2. (TEHN.) Totali­tatea operaţiilor executate asupra unui sistem tehnic (instalaţie, utilaj, vehicul etc), cu scopul de a stabili starea acestuia şi de a preveni apariţia defecţiunilor în exploatare. R. presupune efectuarea de încercări, mă­surări ale parametrilor func­ţionali, reglări etc. şi poate fi: incidentală (neplanificată), pe­riodică (planificată) şi tehnică (complexă).