rebut (EC., TEHN.), produs care nu corespunde condiţiilor de calitate stabilite prin STAS, norme interne, caiete de sarcini sau condiţiilor tehnice stabilite prin contracte şi care nu poate fi folosit conform destinaţiei ale. R. duc la depăşirea consumurilor specifice, la scăderea productivităţii muncii, la creşterea preţului de cost etc. — R. recuperabil, rebut care, printr-o prelucrare suplimentară (remaniere), poate fi readus la condiţiile de calitate stabilite.