Servomotor (TEHNICĂ), motor al unui sistem de comandă automată sau de reglare automată, folosit pentru acţionarea unui element de execuţie a operaţiei comandate într-un sistem tehnic (ex. S. pentru acţionarea vanelor de pe conducta de transport a ţiţeiului). După felul acţionării se deosebesc: servomotoare electrice, servomotoare hidraulice, servomotoare pneumatice etc.