recirculare (TEHN.), reintroducere a unui material sau a unei substanţe în ciclul de fabricaţie în scopul măririi cantităţii de material prelucrat (ex. retopirea şi reprelucrarea metalelor rezultate din rebut sau din deşeuri); reintroducerea în ciclul de fabricaţie a unor materiale auxiliare (ex. r. amestecului de formare); reintroducerea în circuit a unui agent termic (ex. r. apei în sistemul de răcire a motoarelor cu combustie internă).