Sas (TEHN.), încăpere sau compartiment dintr-un sistem tehnic său dintr-o instalaţie, care poate comunica alternativ cu alte încăperi ori cu exteriorul (ex. S. chesonului pneumatic pentru executarea fundaţiilor; S. unei ecluze dintr-un sistem hidrotehnic; compartimentul-tampon la intrarea într-un depozit frigorific).