randament (fr. rendement, din rendre „a da, a oferi”) 1. (TEHN.) Raportul dintre valoarea unei mărimi utile conservative (ex. energie, putere, masă etc.) restituite de un anumit sistem tehnic (ex. un motor, o instalaţie etc.) şi valoarea aceleiaşi mărimi absorbite de sistemul respectiv. R. are totdeauna o valoare subunitară, datorită pierderilor în sistem. — R. energetic, raportul dintre energia utilă restituită de un sistem tehnic şi energia absorbită de sistem într-un anumit interval de timp (de obicei intervalul de timp este egal cu unitatea). — R. indicat, raportul dintre valoarea unei mărimi deduse din diagrama sistemului tehnic şi valoarea teoretică a acelei mărimi produsă sau absorbită de sistem (ex. raportul dintre puterea indicată dedusă din diagrama unui motor şi puterea teoretică produsă de motor). - R. intern, raportul dintre lucrul mecanic dedus din diagrama maşinii şi lucrul mecanic produs conform ciclului teoretic al maşinii date. — R. mecanic, raportul dintre energia sau puterea efectiv produsă a unei maşini şi energia sau puterea indicată. — R. termic, raportul dintre echivalentul în căldură al lucrului mecanic efectuat într-o maşină termică ideală (fără pierderi) şi cantitatea de căldură necesară teoretic. — R. total, randamentul tuturor transformărilor dintr-un motor, maşină, sistem energetic etc, egal cu produsul r. parţiale, cînd transformările sînt în serie pe fluxul de energie, şi egal cu media ponderată a r. parţiale, cînd transformările sînt în derivaţie. Se mai numeşte r. economic sau efectiv. - R. volumetric, raportul dintre volumul de fluid admis sau debitat de o maşină de forţă şi volumul de fluid calculat. - R. integral global, randamentul ansamblului transformărilor din toate sistemele tehnice care lucrează împreună la un anumit proces tehnic. 2. (ZOOTEHN.) Randament la tăiere, greutatea netă a cărnii animalului sacrificat (fără piele, cap, organe interne şi membre de la genunchi sau jaret în jos) exprimată în procente din greutatea vie.