recalificare, pregătire în vederea obţinerii unei noi meserii sau unei noi calificări. R. este legată de schimbările în structura economiei naţionale, de adîncirea diviziunii sociale a muncii, de cerinţele tot mai variate şi calitativ superioare ale tehnicii noi folosite în producţie: mecanizare, automatizare, chimizare etc, ceea ce duce la dispariţia unor profesiuni legate de munca manuală şi la apariţia altora noi, şi ca urmare face necesară organizarea procesului de r. a unor lucrători.