Sferă2 1. (LOG.) Element logic care reprezintă capacitatea de referinţă a noţiunii la ansamblul de indivizi ce posedă însuşirile reflectate în conţinutul acesteia. Se mai numeşte extensiune, denotaţie. 2. (EC.) a) Sfera producţiei materiale, totalitatea ramurilor economiei naţionaleîn care se creează bunuri materiale sau în care se desăvârşeşte procesul producţiei de bunuri materiale. S.p.m. cuprinde industria, agricultura, silvicultura, construcţiile, diverse sectoare, ca editurile, studiourile cinematografice, alimentaţia publică etc, în care se produc valon de întrebuinţare, precum şi transporturile de mărfuri şi telecomunicaţiile (în măsura în care deservesc producţia), colectările, aprovizionarea tehnică-materială şi comerţul în măsura în care în cadrul lor se execută operaţii sau lucrări (sortare, ambalare, păstrare etc.) care reprezintă o continuare a procesului de producţie în sfera circulaţiei. Munca depusă în cadrul s.p.m. creează Venitul naţional. Corelaţia dintre populaţia ocupată în s.p.m. şi sfera neproductivă din economia socialistă se înfăptuieşte prin repartizarea planificată a forţei de muncă între cele două sfere. Graniţele dintre aceste sfere nu sunt însă imobile. Pe măsura creşterii productivităţii muncii, pe de o parte, şi a nevoilor legate de ocrotirea sănătăţii, dezvoltarea învăţământului, culturii, artei etc, pe de altă parte, populaţia ocupată în sfera neproductivă creşte nu numai absolut, ci, în anumite condiţii, şi relativ. În ţara noastră, aproximativ 9/10 din populaţia ocupată lucrează în s.p.m. V. şi muncă productivă. B) Sfera neproductivă, totalitatea sectoarelor din economia naţională în care se prestează muncă, dar în care nu se creează bunuri materiale. Dm s.n. fac parte: instituţiile şi organizaţiile de învăţământ, de cultură şi de ocrotire a sănătăţii, întreprinderile de locuinţe şi localuri, de gospodărire comunală, transporturile de călători şi telecomunicaţiile în ce priveşte prestările de servicii pentru populaţie, instituţiile administraţiei de stat etc. În s.n. nu se creează valoare nouă şi deci nici venit naţional, ci se consumă o parte din plus-produsul creat de lucrătorii din sfera producţiei materiale. V. şi muncă neproductivă.