raznocinţi (rus. razno „diferit” şi cin „grad, categorie”), denumire a intelectualităţii care s-a format în Rusia, începînd din sec. al XVIII-lea, din rîndurile funcţionărimii, ale micu burghezii, ale negustorimn şi ale ţărănimii. In sec. al XIX-lea, r. au jucat un rol important în mişcarea revoluţionară din Rusia, în dezvoltarea ştiinţei, literaturii şi artei ruse, printre ei numărîndu-se democraţi-revoluţionari, narodnici ş.a.