reluctanţă (FIZ.), mărime caracteristică circuitelor magnetice, definită ca raportul dintre tensiunea magnetomotoare din lungul circuitului şi fluxul magnetic care îl străbate. R. depinde de dimensiunile geometrice ale circuitului şi de permeabilitatea sa magnetică. Este mărimea inversă permeanţei magnetice şi analoga rezistenţei unui circuit electric.