Risorgimento (II— ), denu­mire a epocii din istoria Italiei, caracterizată prin lupta, pe plan politic şi militar, pentru cucerirea independenţei şi pentru crea­rea statului unitar italian, cu­prinsă între 1820 (începuturile organizării carbonarilor) şi 1870 (ocuparea Romei de către ar­matele italiene). Epoca R. a fost pregătită prin reformele economice şi sociale efectuate de suveranii regatului Sardi­niei, regatului Neapolului şi ai ducatelor Parma-Piacenza şi Toscana la sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XlX-lea. Tot sub acest nume este cunoscută şi mişcarea lite­rară şi ideologică a epocii. Sub numele de al doilea R. este cunoscută lupta de elibe­rare naţională a poporului ita­lian din 1943—1945, împotriva fasciştilor italieni şi a ocupan­ţilor hitlerişti.