rezilienţă (REZ. MAT.), mă­rime caracteristică pentru com­portarea materialelor la solici­tările prin şoc; este egală cu raportul dintre lucrul mecanic consumat pentru ruperea la încovoişre (prin şoc) a unei epruvete şi aria secţiunii trans­versale în care s-a produs ru­perea respectivă.