Salpetru (MINER.), azotat natural de sodiu (s. de Chile) sau de potasiu (s. de India). Apare sub formă de cristale romboedrice sau prismatice-aciculare, adesea în agregate grăunţoase compacte, eflorescente etc. Sunt incolore sau colorate de impurităţi în alb, cenuşiu, brun, roşiatic etc. Se dizolvă uşor în apă şi are gust sărat, răcoritor. Se formează în regiunile calde, uscate, lipsite de vegetaţie, prin descompunerea biochimică a substanţelor care conţin azot (ex. Guano), a microvegetaţiei acvatice etc. Se utilizează la prepararea acidului azotic, a diferiţilor explozivi, în metalurgie, în industria sticlei, în industria alimentară, fiind în acelaşi timp unul dintre principalele îngrăşăminte minerale. Zăcăminte de s. se găsesc în Chile, în India, în U.R.S.S. (Kazahstan şi Asia Centrală) etc.