Sikhi (şichi) (sanscrită sikh, cler”) adepţii unei secte mistice apărute în urma contactului hinduismului cu islamul, întemeiată de Nanak din Punjab (1469-1538). Comunităţile sik-hilor au avut la început un caracter antifeudal deschis, dar, cu timpul, conducătorii lor au devenit ei înşişi feudali. Statul sikh, format în Punjab la mijlocul sec. al XVIII-lea, a fost desfiinţat în 1849, în urma cuceririi lui de către englezi. Centrul religios al sectei este templul din Amritsar (Lacul de nectar).