Seimeni (în Ţara Românească şi în Moldova în sec. XVII-XVIII), corp de ostaşi mercenari (majoritatea sârbi), pedeştn şi înarmaţi cu sâneţe. Principala lor atribuţie era paza curţii domneşti. S. din Ţara Românească au avut o contribuţie de seamă la victoriile repurtate de Matei Basarab asupra lui Vasile Lupu. Când urmaşul Iui Matei Basarab, Constantin Şerban, a încercat să desfiinţeze corpul s., aceştia, împreună cu dorobanţii, s-au răsculat în 1655. Răscoala lor a fost înăbuşită cu ajutorul lui Gh. Rakoczi al II-lea, principele Transilvaniei.