Secte, comunităţi religioase creştine, islamice, budiste etc. Care s-au desprins de bisericile oficiale respective. Generate de iluzia unor pături sociale oprimate, după care prin crearea unei „religii noi” ar putea fi învinse contradicţiile orânduirilor bazate pe exploatare, s. au exprimat, iniţial, elemente de protest social (de exemplu antifeudal), pentru ca în cele din urmă să se adapteze la rânduielile exploatatoare. S. intensifică fanatismul mistic şi bigotismul, fac un prozelitism activ, propagă izolarea faţă de societate, rezerva şi ostilitatea faţă de cultură. Unele s. actuale (ex. Martorii lui Iehova, nazari-nenii ş.a.) propagă deschis idei antisociale.