Signatură (POLIGR.), cifră de ordine tipărită pe fiecare pagină de la începutul colii de tipar, care serveşte la adunarea colilor în ordinea impusă de lucrare.