Servius Tullius, al şaselea rege al Romei antice (sec. al Vl-lea î.e.n.), potrivit tradiţiei romane. Lui i se atribuie orga-ni zarea populaţiei Romei pe principiul teritorial, în trei triburi, fiecare având 10 curii a câte 10 ginţi, şi pe principiul cenzitar, în cinci clase, fiecare având obligaţia de a furniza armatei un număr de centurii.