regulament (DREPT), act administrativ cu caracter normativ, emis de Consiliul de Miniştri sau de miniştri în aplicarea legii. — R. intern, act de reglementare juridică emis de anumite organe referitor la funcţionarea lor. — R. de ordine interioară (în statele socialiste), ansamblu de dispoziţii referitoare la disciplina muncii şi, în general, la obligaţiile angajaţilor şi ale celor ce angajează. R. de o. i. sînt stabilite de către conducerea fiecărei organizaţii socialiste de acord cu comitetul sindicatului, prin completarea cu dispoziţii specifice a regulamentului tip de ordine interioară, întocmit de către organele administrative şi sindicale centrale pentru o ramură de activitate.