ridicător (MAŞINI AGR.) Ridicător de plante, dispozitiv montat în partea anterioară a ;.2:rormei secerătorii de la combinele de cereale şi folosit pentru ridicarea şi adunarea plantelor căzute sau a celor oaste în timpul recoltării. — R. hidraulic, ansamblu constructiv al tractorului, care serveşte Ia ridicarea şi cobo-rirea maşinilor agricole purtate . Se mai numeşte mecanism hidraulic de ridicare.