Shikoku [şicocu], insulă în Arhipelagul Japonez, situată între Oceanul Pacific şi insula Honshu. Suprafaţa: 18 800 knr. Populaţia: circa 4 250 000 loc, Relief muntos, cu cimpii litorale înguste. Vulcani vechi, erodaţi. Climă subtropicală mu-sonică umedă, cu precipitaţii bogate; numeroase taifunuri. Păduri de stejar, brad alb etc. Exploatări forestiere şi de minereu de cupru.