Sahalin, insulă sovietică situată în Oceanul Pacific, în apropierea ţărmului estic al Asiei, cuprinsă între Strâmtoarea Tătară, strâmtoarea La Perouse şi Marea Ohotsk. Suprafaţa: 76 400 km2. Populaţia: 638 000 Ioc. (1965), împreună cu Insulele Kurile. Relief accidentat, alcătuit din două şiruri de munţi (Munţii Sahalin de Est şi Munţii Sahalin de Vest). Are cuprind în nord Câmpia Sahalinului. Altitudinea maximă: 1 609 m (vârful Lopatina din Munţii Sahalin de Est). Zăcăminte de cărbuni (în vest) s: petrol (în nord-est). Climă musonică, cu precipitaţii bogate. Taigaua, formată din zadă (în câmpie), molid şi brad (în munţi), se amestecă în sud-vestul insulei cu păduri de foioase. Oraşe principale: Iujno-Sahalinsk, Pobedino, Oha.