Sikkiin, principat în munţii Himalaia, în nord-estul Indiei, protectorat indian. Suprafaţa: 7 104 km2 (după alte surse 7 298 km2). Populaţia: 161 000 loc. (1961). Centrul administrativ: Gangtok- Situat pe pantele sudice ale Himalaiei Mari, teritoriul S. are în general altitudini peste 1 500 m, culminând în vârful Kanchenjunga (8 573 m). Climă sub-ecuatorială montană foarte umedă. Vegetaţia: păduri de conifere şi foioase, păşuni alpine. Zăcăminte de cupru. Se cultivă orez, mei, porumb, grâu, secară, pomi fructiferi; se cresc bovine, ovine, iaci. Sunt dezvoltate meşteşugurile.